Reklam Alanı!

Alper Gezeravcı deney çalışmalarına başladı, İlk Türk Astronot uzayda hangi görevleri gerçekleştirecek?

featured

Tuz Gölü bitkisi uzayda test ediliyor.. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, deney çalışmalarına başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çalışmalarına başlanılan ilk deney EXTREMOPHYTE oldu. İşte deneyin detayları…

Türkiye, astronot Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı’nın deney çalışmalarına başladığını açıkladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çalışmalarına başlanılan ilk deney EXTREMOPHYTE oldu. Deneyde, Tuz Gölü’nde yetişen bitkinin tuza verdiği tepki uzay ortamında araştırılıyor.

TUZ GÖLÜ’NDE YETİŞEN ENDEMİK BİTKİ UZAYDA TEST EDİLİYOR
Yaşar Üniversitesinden Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Türkan, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday’dan oluşan ekibin tasarladığı deneyle yüksek tuzlu ortamlara dirençli bitkinin çok zayıf yerçekiminde yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceği incelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İsmail Türkan, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleştirildikten sonra Türkiye’de devam edecek olan deney kapsamında bitkinin yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği tolerans ve mikro yerçekimi arasındaki etkileşimin ortaya konmasının hedeflendiğini aktardı.

Uzay ortamında bu tür bir etkileşimin ilk kez araştırılacağını bildiren Türkan, şu bilgileri verdi:

“Bitkinin bu özelliğinin, diğer gezegenlerde kurulması planlanan üslerde, tuz ve metal içeriği yüksek regolitlerin (Ay ve Mars toprağı) iyileştirilmesi ve astronotların çeşitli atıklarının arıtılmasında kullanılabilme potansiyelinde olduğunu düşünüyoruz. Bitki sodyum klorür dışında, lityum ve bor gibi elementlere de toleranslı olduğundan uzayda ağır metal ve diğer çevresel streslere karşı toleransın araştırılması konularında ileride yapılacak deneylerde de kullanılabilir. Bu ilk bilim misyonu kapsamında ülkemize ait, dünyada model olarak kabul görmüş endemik bir bitki türü ile uzay ortamında ilk kez deney yapılacak olması çok önemli.”

İşte Alper Gezeravcı’nın uzayda gerçekleştireceği 13 deney

İLK DENEY “EXTREMOPHİLE “BAŞLADI
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ilk deneyi kapsamında, tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak.

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gezeravcı tarafından Türk Uzay Bilim Misyonu için çalışmalara başlandı.

Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması olarak belirlendi.

Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Türkan, Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday’ın proje yöneticisi olduğu deneyin adı, “Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması” olarak duyuruldu.

Deneyle, uzayda ve yeryüzünde yetiştirilen ve tuz stresine maruz bırakılan “A. thaliana” ve “schrenkiella parvula” bitkilerinde yeni nesil dizileme ile (RNA-seq) transkriptomun ortaya konulması ve mikro yerçekiminde glikofitik ve halofitik bitkilerin tuz stresine verdikleri bazı fizyolojik ve moleküler yanıtların karşılaştırması hedefleniyor.

1- uzMan: Uzay Görevlileri İçin Mikroalgal Yaşam Destek Ünitesi
Uzay görevlerinde, astronotların yaşam destek sistemleri kritik bir öneme sahiptir.

Bu sistemler, astronotların atmosferi temizlemelerine, oksijen sağlamalarına ve karbondioksiti uzaklaştırmalarına yardımcı olur.

Mikroalgal yaşam destek sistemi, bu ihtiyaçları karşılamak için önerilen bir çözümdür.

Mikroalgalar, fotosentez yoluyla karbon dioksiti oksijene dönüştürebilen mikroskobik bitkilerdir.

Bu özellikleri, uzay görevlerindeki yaşam destek sistemleri için potansiyel bir avantaj sağlar.

2- OKSİJEN SATURASYONU
Oksijen saturasyonu, kandaki hemoglobin moleküllerinin oksijen ile doygunluğunu ölçen bir parametredir.

Genellikle yüzde olarak ifade edilir ve sağlıklı bireylerde normalde %95 ila %100 arasında olmalıdır.

Oksijen saturasyonu, solunum ve dolaşım sistemi sağlığını değerlendirmek, tedavi etkisini izlemek için önemlidir.

Bu görev ile havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedeflenmektedir.

3-gMETAL
gMETAL Katı fazdaki parçacıkların bir akışkan içindeki dinamiğine yerçekimsiz ortam etkisine denir.

Uzayda, yerçekimi etkisi düşük olduğundan, maddeler ve malzemeler farklı şekillerde davranabilir. Örneğin, malzemelerin şekli ve özellikleri, yerçekimi olmadığı için daha farklı bir şekilde gelişebilir.

Ayrıca, metallerin işlenmesi ve üretilmesi gibi endüstriyel süreçler, yerçekimsiz ortamlarda farklı zorluklarla karşılaşabilir.

Bu görev ile katı-akışkan karşımlar yerçekimsiz ortamda gözlemlenecek.

4- VOKAL KORD
Uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin vokal kord kaynaklı değişimler ile tespiti ve düşük yerçekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların, ses frekansları ile tanımlanabilir.

Vokal kordlar, ses üretiminde önemli bir rol oynayan anatomik yapıları ifade eder.

Uzayda, mikrogravite koşulları (yerçekimi olmayan veya çok düşük yerçekimi) olduğu için vokal kordların davranışı bazı değişikliklere uğrayabilir.

Bu değişiklikler, yerçekimi etkisi olmadığı için sıvıların ve doku yapılarının farklı bir şekilde tepki göstermesinden kaynaklanabilir.

5- EXTREMOPHİLE
Aşırı çevresel koşullarda yaşayabilen organizmaları tanımlayan bir terimdir.

Bu organizmalar, yüksek tuzluluk, asidik ortamlar, yüksek sıcaklıklar gibi aşırı çevresel koşullara uyum sağlamışlardır.

Extremofiller, mikroorganizmalardan daha karmaşık bitki ve diğer organizmalara kadar geniş bir yelpazede bulunabilirler.

Bu görev, Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvula’nın tuz stresine verdiği yanıtların uzay ortamında araştırılmasını sağlayacak.

6-METABOLOM
Uzayda metabolom analizi, astronotların sağlığını, enerji metabolizmasını, beslenme durumunu ve stres yanıtlarını anlamak amacıyla kullanılan bir araştırma alanını ifade eder.

Bu analizler, uzay görevlerinde astronotların sağlık durumunu izlemek, beslenme stratejilerini belirlemek ve uzayda geçirilen süre boyunca oluşabilecek metabolik değişiklikleri anlamak için önemli bilgiler sunar.

7-UYNA: UZAY İÇİ YENİ NESİL ALIŞMALAR
Uzay içi yeni nesil alaşımlar, uzay endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlanan ve geliştirilen malzemelerdir.

Bu alaşımlar, uzaydaki zorlu koşullara dayanıklılık göstermek, hafif olmak, yüksek mukavemet ve dayanıklılığa sahip olmak gibi özellikleri sağlamak üzere tasarlanır.

Bu görev ile yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanmasında önemli katkısı olması hedeflenmekte.

8-ALGALSAPCE
Antarktika’da ve ılıman bölgelerde yetişen mikroalglerin büyüme verileri uzay ortamında nasıl ve ne kadar değişiyor gözlemlenecek.

9- PRANET
Propolis maddesinin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak.

Uzayda mikro yerçekimi koşullarında antimikrobiyal etkinin nasıl değiştiğini anlamak ve gelecekteki uzay görevlerinde kullanılacak sağlık stratejilerini geliştirmek açısından önemli.

Bu tip çalışmalar, hem uzay biyolojisi hem de mikrobiyoloji alanlarına katkıda bulunabilir

10- MİYOKA: Mikro Yerçekimi Ortamında Kurşunsuz Lehimleme Araştırması
Mikro yerçekimi ortamında kurşunsuz lehimleme araştırması, uzayda elektronik bileşenlerin montajı ve lehimlenmesi için uygun malzemelerin ve tekniklerin geliştirilmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek deney raporlanarak bilim dünyasına sunulacak.

Kurşunsuz lehimleme, çevresel düzenlemeler ve sağlık endişeleri nedeniyle geleneksel kurşun içeren lehimin yerine kullanılan bir lehimleme yöntemidir.

11- MESSAGE: MİKROYERÇEKİMİ İLİŞKİLİ GENETİK BİLİM MİSYONU
Mikroyerçekim ile ilişkili genetik bilim misyonları, uzayda mikro yerçekimi koşullarında organizmaların genetik ifadesi ve davranışlarını anlamaya yönelik araştırmaları içerir.

Bu tür misyonlar, genetik değişikliklerin ve adaptasyonların mikro yerçekimi ortamında nasıl gerçekleştiğini anlamak ve uzun süreli uzay görevlerine insanlığın hazırlık yapmak amacını taşır.

12- CRISPR-GEM
Mikroyerçekim altında bitkilerde CRISPR genetik düzenleme araştırmaları, uzayda bitki yetiştirme ve uzun süreli uzay görevlerine hazırlık amacı taşıyan önemli bir alan olabilir.

Bu tür araştırmalar, mikro yerçekimi koşullarının bitki büyümesi ve genetik ifadesi üzerindeki etkilerini anlamak için kullanılır.

13- MİYELOİD
Miyeloid, hematopoetik (kan hücresi oluşturan) sistemin bir bölümünü ifade eden bir terimdir. Miyeloid hücreler, kemik iliğinde oluşan kan hücrelerinden türetilen ve bağışıklık sistemi ile kan dolaşımına katılan hücrelerdir.

Bu araştırma, uzay görevindeki astronotların sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlar.

Mikro yerçekimi koşulları, biyolojik sistemler üzerinde çeşitli etkiler yapabilir ve bu etkilerin bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde etkisi özellikle önemli olabilir.

Alper Gezeravcı deney çalışmalarına başladı, İlk Türk Astronot uzayda hangi görevleri gerçekleştirecek?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Bergama Haber, Gündem, Son Dakika Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!